1. A nyilatkozat célja

 

 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a  Fenyvesi Pénzügyek Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:1137, Budapest Újpesti rakpart 7. 1.em 6. ) által a fenyvesipenzugyek.hu internetes oldalakon (továbbiakban: Weboldalakon) alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

 

 

 

2. Adatkezelő megnevezése

 

 

Név:Fenyvesi Pénzügyek Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

 

Székhely: 1137, Budapest Újpesti rakpart 7. 1.em 6. 

 

 

Adatkezelő kapcsolattartója:

 

 

Fenyvesi Tamás

 

 

Telefonszám:

 

 

E-mail-cím: tamas@fenyvesipenzugyek.hu

 

 

Adatkezelési nyilvántartási szám: Mivel csak ügyfél kapcsolattartás az adatkezelés célja, így az illetékes Hatóság nem vezet nyilvántartást az e célú adatkezelésekről.

 

 

 

3. A kezelt személyes adatok köre:

 

 

A hírlevélre való feliratkozás előtt a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

 

 

  • Név
  • E-mail-cím

 

4. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

 

 

Az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontja értelmében nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik. Ügyfélkapcsolat címén az adatkezelést nem kell az adatvédelmi nyilvántartásba bejelenteni, ha – az adatokat közvetlenülk az érintettektől veszik fel, – az adatkezelés célja az érintett számára ismert, – a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama (adattörlés) előre meghatározott, – az adatokat csak az előre meghatározott céllal összefüggésben használják fel, – az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből, – az érintetteket minderről megfelelően tájékoztatják.
Az Adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) a) pontja alapján.

Az adatkezelés célja: személyes tanácsadásra jelentkezőkkel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.

 

 

 

 

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

 

 

5. Az adatkezelés időtartama

 

 

Az adatok kezelésének megszünése és az adatok törlése akkor történik meg, ha az ügyfél ezt írásban kérelmezi a tamas@fenyvesipenzugyek.hu email címre írt emaillel. Mivel a kezelt adatokat csak kapcsolattartásra vannak használva, így a postafiókból kerülnek törlésre külön kérés esetén.

 

 

 

6. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

 

 

A felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

 

A Weboldalak szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő adatfeldolgozót veheti igénybe:

 

 

Tárhelyszolgáltatóként:

 

 

C-Host  Kft.

 

 

1115 Budapest , Halmi u. 29.

 

 

info@nethely.hu

 

 

 

 

 

 

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

 

 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

 

 

A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

 

 

A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

 

 

Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

 

 

E-mail: tamas@fenyvesipenzugyek.hu

 

 

A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

 

 

 

 

 

8. Záró rendelkezések

 Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

 

 

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a Weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.